U 3 koraka - Počinjemo!

1. Izvezite podatke iz geodetskog instrumenta
2. Skicirajte i ispišite sve važne informacije
3. Sve to nam pošaljite i počinjemo!

dron geodezija

Ako ste prvi put ovde i niste imali priliku da koristite naše brze i povoljne usluge a potrebna Vam je izrada geodetskog elaborata, biće nam neophodno i sledeće:
-Rešenje iz APR-a
-Rešenje o dodeli licence za rad geodetske organizacije
-Licenca geodetske organizacije
-Licence inženjera
-Uverenja o etaloniranju instrumenata

Sve Vaše projekte možemo raditi po našim standardima a takođe možemo i po Vašem uglednom primeru obzirom da različite službe katastra nepokretnosti imaju različite zahteve.

geodezija

Pripremili smo za Vas ček listu dokumenata koji mogu biti neophodni pa tako na vrlo jednostavan način možete proveriti da li imate sve što Vam treba:

ETAŽIRANJE:
DWG crtež (sa visinama prostorija)
Skica položaja etažiranog objekta
Podaci o vlasniku
Projekat u koliko posedujete
Kopija plana
Spratnost i namena objekta, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj

INSTALACIJE ( elaborat geodetskih radova ):
DWG snimljenih instalacija
Kopija plana
Tačke geodetske mreže sa kojih je vršeno snimanje
Podaci o investitoru
Svrha snimanja, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj

KTP:
DWG sa tačkama, linijama i topografskim oznakama (razvrstano po layer-ima)
Kopija plana
Tačke geodetske osnove (kontrolne i izbačene)
Podaci o investitoru
Svrha snimanja, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj

SITUACIONI PLAN:
DWG sa tačkama, linijama i topografskim oznakama (razvrstano po layer-ima)
Kopija plana
Tačke geodetske osnove (kontrolne i izbačene)
Podaci o investitoru
Svrha snimanja, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj

OBELEŽAVANJE OBJEKATA:
DWG obeleženog objekta
DWG projekta
Tačke geodetske mreže sa kojih je vršeno obeležavanje
Podaci o investitoru
Namena objekta

OZAKONJENJE OBJEKATA:
DWG snimljenog objekta sa snimljenim instalacijama
DWG etažiranja objekta sa visinama prostorija
Tačke geodetske mreže sa kojih je vršeno obeležavanje
Kopija plana
Podaci o investitoru
Namena objekta, spratnost i visina slemena

PARCELACIJA / PREPARCELACIJA:
DWG premera
Preuzeti podaci
Tačke geodetske mreže
Kopija plana
Koordinate međnih tačaka
Listovi nepokretnosti
Spisak koordinata – date tačke
Spisak koordinata – merene tačke
Zapisnik testiranja mreže (nije neophodan)

SLEGANJE OBJEKATA:
DWG sa približnom skicom objekta i označenim položajima repera
DWG sa približnom skicom plana nivelanja
Tačke geodetske osnove (položaji svih korišćenih repera sa njihovim visinama – RGZ)
Originalni izveštaji iz nivelira
Podaci o investitoru
Svrha opažanja, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj

Svi navedeni dokumenti apsolutno mogu biti izvornog oblika (sirovi podaci), važno je samo grubo ispisati šta je šta i neke važne informacije!

Za više informacija, slobodno nas KONTAKTIRAJTE!