Koji su troškovi omeđavanja katastarske parcele?

Ako ste kupili katastarsku parcelu ili želite da gradite objekat na Vašoj parceli, vreme je da angažujete licenciranu geodetsku firmu. Oni će za Vas izvršiti obeležavanje te katastarske parcele ili objekta koji želite da gradite, na terenu.

Troškovi omeđavanja katastarske parcele sastoje se od dva parametra:

Prvi parametar čine takse koje se uplaćuju na račun Republike Srbije i na račun Republičkog Geodetskog Zavoda (skraćeno RGZ). Drugi parametar je trošak geodetske firme odnosno naknada za njihovu uslugu.

Opseg cena zaista može da varira od 80 eura do nekoliko stotina eura za usluge geodetske firme. Na to treba dodati takse koje plaćate državnim službama u iznosu od 2000 i više dinara. Važno je napomenuti da cena u velikoj meri zavisi od površine same katastarske parcele! Takođe zavisi i od broja lomnih tačaka odnosno tačaka koje je neophodno obeležiti na terenu kao i od pristupačnosti terena. Parcela pokrivena rastinjem (šume, voćnjaci i slično) sigurno će biti skuplji za obeležavanje od neke čiste manje parcele. Recimo ako je to livada ili njiva cena će svakako biti niža.

Kako se vrši ceo postupak obeležavanja?

geometar omedjava sumu

Prvo je neophodno da pronađete broj Vaše katastarske parcele i da podnesete zahtev geodetskoj agenciji. U zahtev popunjavate i Vaše podatke iz lične karte.

Kada ste podneli zahtev, geodetska agencija formira predmet u Službi za katastar nepokretnosti (skraćeno SKN). Zahtev se podnosi na opštini na kojoj se ta katastarska parcela nalazi (putem elektronskog šaltera).

Nakon što SKN dostavi podatke o parceli geodetskoj agenciji, agencija Vas kontaktira da precizirate tačno vreme obeležavanja parcele. Parcela se obično obeležava drvenim kočićima na svakoj lomnoj tački.

Nakon završenog obeležavanja, preostaje samo da se napravi zapisnik sa lica mesta. To znači da svi prisutni mogu da potvrde sa su bili prisutni prilikom obeležavanja. Takođe mogu da kažu ako imaju primedbe i da se to unese u zapisnik. Ovo jeste više kao forma, ali svako od komšija sa kojima se graniči parcela može da da primedbu.

Time je završeno obeležavanje katastarske parcele! Isti postupak je i za obeležavanje objekta samo što u tom slučaju komšije ne potpisuju zapisnik.

Da biste definisali tačnu CENU za omeđavanje Vaše parcele, popunite KONTAKT FORMU!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *