Sve je vrlo jednostavno!

Samo razmislite šta je sve od podataka neophodno kako bi se došlo do gotovog crteža ili elaborata i to nam pošaljite. To su u glavnom terenski zapisnici sa koordinatama tačaka iz instrumenta i skicama merenja. Da biste lakše sagledali šta je sve zaista neophodno da bismo za Vas završili obradu geodetskih terenskih podataka i izradili crteže, elaborate i slično, kliknite na karticu ZAPOČNI POSAO gde ćete dobiti određene smernice.
Čak i da se dogodi da niste sve poslali, nikakav problem! Razmenom nekoliko mail-ova ili telefonskih poziva zasigurno će rešiti propust.

manual sirovi podatak izrada
kontrola temelja sirovi podatak i zavrsen obradjen snimak