Logo

SLEGANJE OBJEKATA


Za izradu elaborata sleganja objekta potrebno je sledeće:

  1. DWG sa približnom skicom objekta i označenim položajima repera
  2. DWG sa približnom skicom plana nivelanja
  3. Tačke geodetske osnove (položaji svih korišćenih repera sa njihovim visinama - RGZ)
  4. Originalni izveštaji iz nivelira
  5. Podaci o investitoru
  6. Svrha opažanja, važne informacije koje bi bile od značaja za tehnički izveštaj
  7. Ugledni primer (u koliko imate, ili želite da forma bude po vašim navikama)

Sve što pošaljete bez uglednog primera mi radimo po našem standardu. Ako imate zahtev za određenom razmerom ili dimenzijom papira, važno je da nam naznačite pre početka izrade!
Važno je da tačke, linije, topografske oznake budu razvrstane po layer-ima (npr. detaljne tačke, tačke mreže, linije objekata, linije granica parcela, drvena ograda itd.).
Za svaki predmet potrebno je ostaviti kontakt osobe koja je zadužena za taj predmet. Sve dwg fajlove sačuvajte u verziji autocad 2000.