Logo

OZAKONJENJE OBJEKATA


Za ozakonjenje objekata potrebno je sledeće:

  1. DWG snimljenog objekta sa snimljenim instalacijama
  2. DWG etažiranja objekta sa visinama prostorija
  3. Tačke geodetske mreže sa kojih je vršeno obeležavanje
  4. Kopija plana
  5. Podaci o investitoru
  6. Namena objekta, spratnost i visina slemena
  7. Ugledni primer (u koliko imate, ili želite da forma bude po vašim navikama)

Sve što pošaljete bez uglednog primera mi radimo po našem standardu. Ako imate zahtev za određenom razmerom ili dimenzijom papira, važno je da nam naznačite pre početka izrade!
Važno je da tačke, linije, topografske oznake budu razvrstane po layer-ima (npr. detaljne tačke, tačke mreže, linije objekata, linije granica parcela, drvena ograda itd.).
Za svaki predmet potrebno je ostaviti kontakt osobe koja je zadužena za taj predmet. Sve dwg fajlove sačuvajte u verziji autocad 2000.